برق صنعتی+PLC (2)

پكيج برق صنعتی + کارورPLC

کد دوره (20201028)

Industrial electricity and carver PLC
شامل : برق عمومی، برق صنعتی ، کارور P.L.C
 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 27 اردیبهشت 
 • مدت دوره: 99 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 56.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

پكيج تعمیر لوازم خانگی

پكيج تعمیرکار لوازم خانگی

کد دوره (20201026)

Home appliance repair package
شامل :تعمیرکار لوازم خانگی درجه 2 ، تعمیرکار لوازم خانگی درجه 1
 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 30 اردیبهشت 
 • مدت دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 63.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت (6)

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت

کد دوره (20201023)

Building electricity package
شامل : برق ساختمان درجه 1 ، برق ساختمان درجه 2 ، نصاب دوربين مداربسته
 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه ، 3 شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 21 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 90 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 59.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت (5)

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت

کد دوره (20201022)

Building electricity package
شامل : برق ساختمان درجه 1 ، برق ساختمان درجه 2 ، نصاب دوربين مداربسته
 • ایام برگزاری دوره: 2 شنبه ، 5 شنبه
 • ساعت: 15 الی 19
 • شروع دوره: 30 بهمن  
 • مدت دوره: 90 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 58.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت (4)

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت

کد دوره (20201020)

Building electricity package
شامل : برق ساختمان درجه 1 ، برق ساختمان درجه 2 ، نصاب دوربين مداربسته
 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه ، 3 شنبه
 • ساعت: 15 الی 19
 • شروع دوره: 24 دی  
 • مدت دوره: 90 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

پکیج نصاب و تعمیرکار آسانسور

نصاب و تعمیرکار آسانسور ويژه اشتغال و مهاجرت

کد دوره (20201019)

Elavator installer and repairman
برق ، مکانیک و سایر، HSE ، شامل : عیب یابی و راه اندازی
 • ایام برگزاری دوره: شنبه ، 4شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 29 آذر 
 • مدت دوره: 90 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 59.490.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

برق صنعتی+PLC

پكيج برق صنعتی + کارورPLC

کد دوره (20201016)

Industrial electricity and carver PLC
شامل : برق عمومی، برق صنعتی ، کارور P.L.C
 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 21
 • شروع دوره: 25 آذر 
 • مدت دوره: 99 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت (3)

پكيج برق ساختمان ويژه اشتغال و مهاجرت

کد دوره (20201014)

Building electricity package
شامل : برق ساختمان درجه 1 ، برق ساختمان درجه 2 ، نصاب دوربين مداربسته
 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه ، جمعه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 20 آذر 
 • مدت دوره: 90 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 63.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 3 نفر

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت (2)

پكيج برق ويژه اشتغال و مهاجرت

کد دوره (20201013)

Building electricity package
شامل : برق ساختمان درجه 1 ، برق ساختمان درجه 2 ، نصاب دوربين مداربسته
 • ایام برگزاری دوره: 2 شنبه ، 4 شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 24 آذر 
 • مدت دوره: 90 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 3نفر

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410 - 22082957
ایمیل: info@mfpol.ir