حسابدار ارشد

حسابدار ارشد(آنلاین)

senior accountant

کد دوره (2020560)

 • ایام برگزاری دوره:جمعه
 • ساعت: 15 الی 21
 • شروع دوره:26 شهریور  
 • مدت دوره: 140 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 39.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:20 نفر

حسابدار برتر-34 (5)

حسابدار برتر(آنلاین)

Top Accountant

کد دوره (2020595)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:25 شهریور  
 • مدت دوره: 120 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:20 نفر

حسابدار برتر-34 (4)

حسابدار برتر(آنلاین)

Top Accountant

کد دوره (2020535)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 120 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر
تکمیل ظرفیت

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410
ایمیل: info@mfpol.ir