آشپزی ملل (2)

دوره آشپزی ملل

Cooking nations

کد دوره (2020530)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه و 4 شنبه
 • ساعت: 14 الی 19
 • شروع دوره: 29 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 69.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ (2)

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020500)

 • ایام برگزاری دوره:3شنبه 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره:30 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

تهیه انواع فینگرفود

تهیه انواع فینگرفود

Preparation of various types of finger food

کد دوره (2020455)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه
 • ساعت: 13 الی 16
 • شروع دوره:25 آبان 
 • مدت دوره: 30 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:8 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020450)

 • ایام برگزاری دوره:5 شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:29 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 46.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

پخت انواع فست فودهای تازه

پخت انواع فست فود

Baking all kinds of fast foods

کد دوره (2020440)

 • ایام برگزاری دوره:جمعه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 33.930.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

پخت انواع پلو

پخت انواع پلو

Baking all kinds of pilaf

کد دوره (2020435)

 • ایام برگزاری دوره:1شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:25 آبان 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 14.940.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

نان های حجیم و نیمه حجیم

نان های حجیم و نیمه حجیم

Bulk and semi-bulk breads

کد دوره (2020415)

 • ایام برگزاری دوره: 4شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:23 مهر 
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 42.300.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

فینگر فود و پارتی فود

فینگرفود و پارتی فود

Finger food and party food

کد دوره (2020420)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:21 مهر 
 • مدت دوره: 25 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

صبحانه ملل

صبحانه ملل

Breakfast of the Nations

کد دوره (2020425)

 • ایام برگزاری دوره:2شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:28 مهر 
 • مدت دوره: 25 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

سالاد و سس

سالاد و سس

Salads and sauces

کد دوره (2020415)

 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره:24 مهر 
 • مدت دوره: 15 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 17.910.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

آشپزی ملل

دوره آشپزی ملل

Cooking nations

کد دوره (2020390)

 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه و 3 شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 16 شهریور  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 52.500.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8 نفر

فست فودها

دوره فست فودها

Fast food

کد دوره (2020160)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه
 • ساعت: 16 الی 21
 • شروع دوره: 21 تیر 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 23.500.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

آشپزی ملل

دوره آشپزی ملل

کد دوره (2020150)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 10 الی 14
 • شروع دوره: 11 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 52.500.000 ریال

آشپزی ملل

دوره آشپزی ملل

Cooking nations

کد دوره (2020155)

 • ایام برگزاری دوره: دو شنبه و چهار شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 12 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 52.500.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 12 ریال

مدیریت کافی شاپ

دوره مدیریت کافی شاپ

کد دوره (2020165)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 11 تیر 
 • مدت دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 14.700.000 ریال

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410 - 22082957
ایمیل: info@mfpol.ir