کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020630)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 20
 • شروع دوره: 22 مهر  
 • مدت دوره:50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:1 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020625)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 21
 • شروع دوره: 20 مهر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:3 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020620)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 19 مهر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 19.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کاربر ICDL (3)

کاربر ICDL

کد دوره (2020515)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 4شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 29 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کاربر ICDL (2)

کاربر ICDL

کد دوره (2020505)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 29 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020465)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره: 23 آذر  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

طراحی سایت با ورد پرس

طراحی سایت با ورد پرس

Website design with WordPress

کد دوره (2020385

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 11 الی 14
 • شروع دوره: 16 شهریور 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 32.400.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 2 نفر

دوره کاربر ICDL

ICDL کاربر

ICDL user

کد دوره (2020275)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 16 الی 18:30
 • شروع دوره: 14 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 12.780.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410
ایمیل: info@mfpol.ir