فنون پذیرایی و تشریفات .

فنون پذیرایی و تشریفات

Catering techniques and ceremonies

کد دوره (2020560)

 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 5 مرداد  
 • مدت دوره: 40 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

مدیر هتل

مدیر هتل

hotel manager

کد دوره (2020555)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 13 الی 16
 • شروع دوره: 1 مرداد  
 • مدت دوره: 45 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

فنون پذیرایی و تشریفات (2)

فنون پذیرایی و تشریفات

Reception and formalization techniques

کد دوره (2020510)

 • ایام برگزاری دوره: 5 شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 30 بهمن 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 22.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410
ایمیل: info@mfpol.ir