کارور اتوکد 3 (2)

کارور اتوکد

کد دوره (2020525)

AutoCAD carver

 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه 3 شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 16.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کارور 3D.MAX

کارور 3D.MAX

کد دوره (2020520)

Carver 3D Max

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کارور اتوکد 3

کارور اتوکد

کد دوره (2020460)

AutoCAD carver

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 16 آذر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 14.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

Pro managment

کد دوره (2020350)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 10 شهریور 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 8.100.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت نویسی

status report

کد دوره (2020355)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره: 10 شهریور 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 9.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8نفر

کارور اتوکد

کارور اتوکد

AutoCAD Carver

کد دوره (2020360)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 11 شهریور 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 12.600.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

کارور اتوکد

دوره کارور اتوکد

کد دوره (2020175)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 15 الی 19
 • شروع دوره: 11 تیر 
 • مدت دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 10.950.000 ریال

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410 - 22082957
ایمیل: info@mfpol.ir