زبان خلاقیت و بازیافت ها

زبان انگلیسی(خلاقیت و بازیافت)

کد دوره (2020285)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 11 الی 12:30
 • شروع دوره: 11 تیر 
 • مدت دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 4.410.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 7 نفر

دوره فیلسوف کوچک

فیلسوف کوچک

کد دوره (2020280)

 • ایام برگزاری دوره: 3شنبه
 • ساعت: 16 الی 17:30
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 3.780.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 12 نفر

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410 - 22082957
ایمیل: info@mfpol.ir