کارور 3D.MAX .

3D.MAXکارور

Carver 3D.MAX

کد دوره (2020545)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 11 الی 14
 • شروع دوره: 31 تیر  
 • مدت دوره: 50 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 20.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

کارور اتوکد 3 (2)

کارور اتوکد

کد دوره (2020525)

AutoCAD carver

 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه 3 شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 16.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کارور 3D.MAX

کارور 3D.MAX

کد دوره (2020520)

Carver 3D Max

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

Pro managment

کد دوره (2020350)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 10 شهریور 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 8.100.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت نویسی

status report

کد دوره (2020355)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره: 10 شهریور 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 9.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 8نفر

کارور اتوکد

کارور اتوکد

AutoCAD Carver

کد دوره (2020360)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 11 شهریور 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 12.600.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

کارور 3D.MAX

کارور 3D.MAX

3D.MAX Carver

کد دوره (2020365)

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 12 شهریور 
 • مدت دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 15.300.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5 نفر

ماکت سازی در معماری

دوره ماکت سازی در معماری

کد دوره (2020195)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه
 • ساعت: 16 الی 21
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 18.950.000 ریال

SKETCHUP&vray

دوره SKETCHUP&vray

کد دوره (2020190)

 • ایام برگزاری دوره: دو شنبه و چهار شنبه
 • ساعت: 10 الی 14
 • شروع دوره: 12 تیر 
 • مدت دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 7.190.000 ریال

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

دوره طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

کد دوره (2020185)

 • ایام برگزاری دوره: یک شنبه و سه شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 1 تیر 
 • مدت دوره: 145 ساعت
 • هزینه دوره: 65.700.000 ریال

کارور 3D.MAX

دوره کارور 3D.MAX

کد دوره (2020180)

 • ایام برگزاری دوره: دو شنبه و چهار شنبه
 • ساعت: 15 الی 20
 • شروع دوره: 12 تیر 
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 13.490.000 ریال

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،بلوارقیصر امین پور (شهرداری)،روبروی ساختمان بورس مركزی،بن بست رز،پلاك 11 ساختمان مجتمع فنی پلی تکنیک تهران
واتس اپ: 02191008410
تلفن: 02122142816
ایمیل: info[at]mfpol[Dot]ir