تهیه انواع فینگر فود

تهیه انواع فینگر فود

Preparation of all kinds of finger food

کد دوره (2020655)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 2شنبه
 • ساعت: 16 الی 20
 • شروع دوره: 26 مهر  
 • مدت دوره: 40 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

تنظیم قراردادهای پیمان کاری(ساخت و ساز)

تنظیم قراردادهای پیمان کاری(ساخت و ساز)

Arranging construction contracts

کد دوره (2020640)

 • ایام برگزاری دوره:1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره:27 مهر  
 • مدت دوره: 45 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

طراحی مد و لباس

طراحی مدو لباس

Modulbas design

کد دوره (2020650)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 28 مهر  
 • مدت دوره: 60 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مربی مهدکودک

مربی مهدکودک

kindergarten trainer

کد دوره (2020645)

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 11 الی 14
 • شروع دوره: 29 مهر  
 • مدت دوره: 60 ساعت( با احتساب پروژه محور)
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

مدیریت تحول

مدیریت تحول

Change Management

کد دوره (2020635)

 • ایام برگزاری دوره:1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 20
 • شروع دوره: 25 مهر  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 29.700.000 ریال
 • ظرفیت دوره:6 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020630)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 20
 • شروع دوره: 22 مهر  
 • مدت دوره:50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:1 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020625)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 18 الی 21
 • شروع دوره: 20 مهر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:3 نفر

کاربر ICDL

کاربر ICDL

کد دوره (2020620)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 19 مهر  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 19.800.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

مشاور تاسیس آموزشگاه

مشاور تاسیس آموزشگاه

School Establishment Consultant

کد دوره (2020605)

 • ایام برگزاری دوره:2شنبه
 • ساعت: 17 الی 19
 • شروع دوره:18 مرداد  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:8 نفر

حسابدار ارشد.

حسابدار ارشد (حضوری)

senior accountant

کد دوره (2020610)

 • ایام برگزاری دوره:جمعه
 • ساعت: 15 الی 21
 • شروع دوره:26 شهریور  
 • مدت دوره: 140 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 45.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:20 نفر

حسابدار برتر-34 (4)

حسابدار برتر (حضوری)

Top Accountant

کد دوره (2020600)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:25 شهریور  
 • مدت دوره: 120 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 34.200.000 ریال
 • ظرفیت دوره:20 نفر

حسابدار برتر-34 (3)

حسابدار برتر (حضوری)

Top Accountant

کد دوره (2020535)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 120 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 32.400.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر

کارور اتوکد 3 (2)

کارور اتوکد

کد دوره (2020525)

AutoCAD carver

 • ایام برگزاری دوره: 1 شنبه 3 شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 16.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

آشپزی ملل (2)

دوره آشپزی ملل

Cooking nations

کد دوره (2020530)

 • ایام برگزاری دوره: شنبه و 4 شنبه
 • ساعت: 14 الی 19
 • شروع دوره: 29 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 69.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 6 نفر

کارور 3D.MAX

کارور 3D.MAX

کد دوره (2020520)

Carver 3D Max

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه 3شنبه
 • ساعت: 17 الی 20
 • شروع دوره: 28 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 50 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 18.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

کاربر ICDL (3)

کاربر ICDL

کد دوره (2020515)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: شنبه 4شنبه
 • ساعت: 14 الی 17
 • شروع دوره: 29 اردیبهشت  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

فنون پذیرایی و تشریفات (2)

فنون پذیرایی و تشریفات

Reception and formalization techniques

کد دوره (2020510)

 • ایام برگزاری دوره: 5 شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره: 30 بهمن 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 22.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره: 5نفر

کاربر ICDL (2)

کاربر ICDL

کد دوره (2020505)

ICDL user

 • ایام برگزاری دوره: 2شنبه 4شنبه
 • ساعت: 15 الی 18
 • شروع دوره: 29 بهمن  
 • مدت دوره: 40 ساعت با احتساب پروژه محور
 • هزینه دوره: 15.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:5 نفر

مدیریت حرفه ای کافی شاپ (2)

مدیریت حرفه ای کافی شاپ

Professional coffee shop management

کد دوره (2020500)

 • ایام برگزاری دوره:3شنبه 5شنبه
 • ساعت: 16 الی 19
 • شروع دوره:30 آبان 
 • مدت دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 54.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:10 نفر

حسابدار برتر-34 (2)

حسابدار برتر

Top Accountant

کد دوره (2020495)

 • ایام برگزاری دوره:5شنبه
 • ساعت: 14 الی 20
 • شروع دوره:30 بهمن  
 • مدت دوره: 99 ساعت با احتساب پروژه محور ومعرفی به بازار کار
 • هزینه دوره: 27.900.000 ریال
 • ظرفیت دوره:15 نفر
 • ظرفیت تکمیل است

گیتار

گیتار

کد دوره (2020490)

Guitar

 • ایام برگزاری دوره: 2 شنبه ، 3 شنبه
 • ساعت: طبق هماهنگی
 • شروع ثبتنام: 02 بهمن  
 • مدت دوره: 10 جلسه
 • هزینه دوره: 6.800.000 ریال

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410
ایمیل: info@mfpol.ir