دوره مقدماتی طراحی سیاه قلم

دوره مقدماتی طراحی سیاه قلم

کد دوره (2020205)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 10 الی 12:30
 • شروع دوره: 15 تیر 
 • مدت دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 8.640.000 ریال

دوره متوسطه طراحی سیاه قلم

دوره متوسطه طراحی سیاه قلم

کد دوره (2020215)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 13 الی 15:30
 • شروع دوره: 15 تیر 
 • مدت دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 10.710.000 ریال

دوره پیشرفته طراحی سیاه قلم

دوره پیشرفته طراحی سیاه قلم

کد دوره (2020220)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 16 الی 18:30
 • شروع دوره: 15 تیر 
 • مدت دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 17.640.000 ریال

دوره طراحی چشم سیاه قلم

دوره طراحی چشم سیاه قلم

کد دوره (2020225)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 16 الی 18:30
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 10.710.000 ریال

دوره طراحی چشم سیاه قلم با تکنیک مداد و اتود

دوره طراحی چشم سیاه قلم با تکنیک مداد و اتود

کد دوره (2020230)

 • ایام برگزاری دوره: 1شنبه و 3شنبه
 • ساعت: 13 الی 15:30
 • شروع دوره: 17 تیر 
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 10.710.000 ریال

راه های ارتباطی

آدرس: سعادت آباد،میدان کاج، سرو شرقی، خ رشادت، کوچه اقبال ملی،پلاک 35
تلفن: 91008410 - 22082957
ایمیل: info@mfpol.ir