دپارتمان ها

صنعت

این گروه آموزشی شامل رشته های صنایع خودرو ، صنایع چوب ، جوشکاری و بازرسی جوش ، حمل و نقل دریایی ، تاسیسات ، صنایع رنگ ، پلیمر ، صنایع چرم و پوست و خز ، متالوژی ، مدیریت صنایع ، مکانیک ، برق ، ساختمان ، معدن ، فناوری نانو ، مدیریت آب ، صنعت گاز ، صنایع بسته بندی ، فناوری انرژی های نو و تجدید ناپذیر ، فناوری هوایی ، معماری ، صنایع فلزی ، کنترل و ابزار دقیق ، سرامیک ، فناوری ارتباطات ، صنایع نساجی ، پتروشیمی ، صنایع شیمیایی ، صنایع دریایی ، حمل و نقل ریلی ، حمل و نقل زمینی ، صنایع کاغذ و الکترونیک را در سازمان فنی و حرفه ای شامل میشود و این رشته ها شامل حرفه های مختلف با ارزش دریافت گواهینامه بین المللی میباشد .