شما میتوانید با تکمیل فرم زیر رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر است

کد ملی وارد شده معتبر نمی باشد.

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

لطفا دوره یا دوره های مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

ورودی نامعتبر است

لطفا رزومه تحصیلی و شغلی خود را با فرمت PDF و حداکثر 2MB تهیه و ارسال نمایید.

ورودی نامعتبر است

کد امنیتی
تصویر جدید ورودی نامعتبر است